Centrum pomocy

Karty charakterystyki

Karta charakterystyki to dokument zawierający informacje o substancji chemicznej lub mieszaninie, takie jak właściwości fizyczne, zagrożenia zdrowotne, środki ostrożności, postępowanie w przypadku awarii. Służy bezpiecznemu korzystaniu z substancji w miejscu pracy i ochronie zdrowia środowiska.

w

Skontaktuj się z naszymi pracownikami telefonicznie lub drogą mailową i zapytaj o najlepsze rozwiązania. Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra udzieli wszelkich porad i informacji dotyczących produktów.